kedvenc kezdőlap oldal küldése

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Tihanyi Belső-tó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.) - a továbbiakban Üzemeltető - által üzemeltetett, a http://www.tihanyibelsoto.hu weboldalon, valamint ezen oldal aldomainjein elérhető szolgáltatás keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás weboldalán.

Az Üzemeltető a tevékenységi körébe eső feladatok (különösen a horgásztatás és a horgászturizmus) ellátása céljából végez adatgyűjtési tevékenységet. Az adatok megadása minden esetben önkéntes. Adatkezelési elveinek kialakításakor az Üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvényt, valamint az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

Az Üzemeltető a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat, valamint a felhasználók elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a tevékenységi körébe eső szolgáltatások előkészítése és megszervezése, valamint az ezzel összefüggő kapcsolattartás céljából veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Az Üzemeltető nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a felhasználók számára fontosnak tartott információkról a felhasználókat e-mailben értesítse, biztosítva egyúttal a visszautasítás lehetőségét. Amennyiben az Üzemeltető szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küld felhasználóinak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátja a szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást az Üzemeltető bejegyzett tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások előkészítése és megszervezésén kívül más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.

Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

A www.tihanyibelsoto.hu oldalain a látogatók olyan ún. linkeket is találhatnak, amelyekre kattintva egy másik cég Internetes oldalaira juthatnak el. Mivel ezek az Üzemeltető oldalaitól teljesen függetlenek, felhívjuk a figyelmet, hogy ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget.

 

© 2009 Tihanyi Belső-tó Nonprofit Kft.                                                                                                                                                         Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Honlaptérkép