kedvenc kezdőlap oldal küldése

Horgászrend

NAPI TERÜLETI ENGEDÉLY, Horgászrend a Tihanyi Belső-tavon

 

Tisztelt Sporttárs! 

Köszöntjük Önt abból az alkalomból, hogy a napi területi engedély kiváltásával jogot szerzett a Tihanyi Belső-tavon való horgászatra. A napi területi engedély a kiállítása napján, a horgásztó nyitvatartási idejében érvényes, mely az engedély kiváltásának helyén kifüggesztve megtalálható. A 24 órás éjszakai területi engedély ettől eltérő időpontban használható.

 

Kérjük, tartsa be a horgászat során a Halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény rendelkezéseit, amely kivonata a horgászengedélyében, illetve a fogási naplójában is megtalálható, valamint a helyi horgászrendet.

 

A Tihanyi Belső-tó a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén fekszik, ezért a Nemzeti Parkra vonatkozó szigorú előírásokat is be kell tartani. A horgászhelyet a horgász köteles rendben tartani, a hely elhagyása után a keletkezett hulladékot összeszedni és a kihelyezett tárolókban elhelyezni.

 

Csónakból történő horgászat esetén a csónakot a horgász kizárólag saját felelősségére használhatja, a vizi közlekedés szabályainak a betartásával. A szabályoktól eltérő használatból adódó balesetekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal!

 

A Tihanyi Belső-tóra vonatkozó horgászati szabályok

 

A tavon az országos horgászrend érvényes az alább felsorolt korlátozásokkal. A tó területén időszaki fogási tilalom és méretkorlátozás - kivéve a "Méretkorlátozások" bekezdésben írtakkal - nincs. A telepítések helyén esetenként egy hetes horgászati tilalmat rendelünk el, melyről munkatársaink az engedély kiváltásának helyén tájékoztatják Önöket.

Felnőtt engedéllyel, 2 bottal, botonként 3-3 horoggal szabad horgászni.

Ifjúsági / gyerek engedéllyel, 1 bottal, két horoggal szabad horgászni.

Méretkorlátozások: A Tihanyi Belső-tavon nincs alsó méretkorlátozás. Az 5 kg egyedi súly feletti pontyot és bármely méretű egyéb nemeshalat (kivéve a harcsát) nem lehet elvinni, azt a kifogást követően - késlekedés nélkül - a legrövidebb időn belül, kíméletesen vissza kell helyezni a tóba!

 

Méretkorlátozások: A Tihanyi Belső-tavon a Halászati Törvényben foglalt (Országos Horgászrendben foglalt) méretkorlátozás érvényes. Az 5 kg egyedi súly feletti pontyot és bármely méretű egyéb nemeshalat (kivéve a harcsát) nem lehet elvinni, azt a kifogást követően - késlekedés nélkül - a legrövidebb időn belül, kíméletesen vissza kell helyezni a tóba!

 

Mennyiségi korlátozás: A területi engedélyt váltott horgász számára a fenti méretkorlátozáson kívül a Halászati Törvényben foglalt (Országos Horgászrendben foglalt) mennyiségi korlátozás az irányadó. A szákba behelyezett halat azonnal be kell írni a fogási naplóba is, melyet halőreink folyamatosan ellenőriznek.

 

A kifogott hal elvitele: Amennyiben a kifogott halat el szeretné vinni, abban az esetben a fenti korlátozásoknak megfelelően kifogott és a fogási naplóba beírt halat távozáskor, az engedély kiváltásának helyén történő mérlegelést követően ki kell fizetni! A hal mindenkori ára a helyi horgászrendel együtt, az engedély kiváltása helyén kifüggesztve megtalálható. A napijegyes horgász, minden típusú napijegy árába beszámítva 5 kg ezüstkárászt, vagy keszeget elvihet.

 

A fogási napló vezetése kötelező! A faj-, méret- és mennyiségi korlátozás alá nem eső, és megtartani kívánt halat, a kifogás és a tároló szákba való behelyezés után azonnal be kell írni a fogási naplóba! Kérjük a kedves horgásztársakat, hogy a területi engedély mellé kapott fogási naplót a napi horgászat befejezés után az engedély kiváltása helyén, kitöltve adják le, valamint a megtartani kívánt zsákmányt, mérlegelés és a megváltás rendezése céljából a halőrházban be kell mutatni!

 

A tó partjára gépkocsival, motorral behajtani szigorúan TILOS! A gépkocsival érkező horgászok csak a halőrháznál parkolhatnak és csak azon keresztül, bejelentkezve közelíthetik meg a tavat. A távozás is kizárólag a halőrház felől, kijelentkezve történhet! A parkolás díjmentes, de őrzést nem foglal magában.

 

Kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa be a tájékoztatóban leírtakat!

 

Eredményes horgászatot és kellemes időtöltést kíván a Tihanyi Belső-tó Nonprofit Kft.!

 

Környezetvédelmi előírások

Mivel a Tihanyi Belső-tó a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkon belül helyezkedik el, fokozottan ügyelni kell a környezet és a természet védelmére, s ebben kérjük az Önök közreműködését is, hogy e gyönyörű Európa Diplomás helyen fekvő tó és környezete az utókor számára sértetlenül fennmaradjon.

  • A parti horgászat tilos a parti nádassal borított partszakaszokon

  • Csónakokból történő horgászat esetén a nádastól számított legalább 5 m-es távolságra kell a horgonyozni

  • Etetésre csak vízben nem oldódó anyag (gabona, burgonya) használható

  • A tóban fürödni és a tó vizét, szennyezni tilos!

  • Tüzet rakni csak a kijelölt helyen szabad (a tó keleti oldalán, a halőr ház és a gémeskút között). A tűzrakóhely használata az utóbbi időben egyre népszerűbb, ezért ezen esetleges igényét kérjük telefonon előre jelezze munkatársainknál.

  • A horgászat során keletkezett szemetet kérjük a szeméttárolóba dobni.

  • A tó környékén sátrat felállítani tilos! Kivételt képez a napi horgászathoz használt eső-, napvédő, vagy a bojlis horgászatot kiszolgáló sátor. A bojlis horgászatot kiszolgáló sátor felállítási helyét kérjük a horgászat előtt munkátársainkal egyeztesse

  • A tóparti földúton gépjárművel közlekedni, parkolni szigorúan tilos!  A horgászok a tóparti földútra és a környező területre ideiglenes jelleggel sem hajthatnak be, ott nem parkolhatnak! (1996. évi LIII. tv.37.§ (2) bekezdés).

 

Tisztelt Horgásztársak!

Tekintettel arra, hogy a Tihanyi Belső-tó a Balaton-felvidéki Nemzeti Park által kiemelt területén fekszik, valamint Európa Diplomás terület, szeretnénk tájékoztatni Önt az "Objektív felelősség" programról, illetve a 2008. május 1-étől érvénybe lépő jogszabályi változásokról és a kapcsolódó büntetési tételekről.

 

A közlekedésbiztonság helyzete az elmúlt években jelentősen romlott, ezért  elengedhetetlenné vált a közlekedés egyes jogszabályainak megváltoztatása, amely legjelentősebb elemei azt kívánják elérni, hogy a járművek tulajdonosai, üzembentartói fokozott felelősséget érezzenek azért, hogy a járművüket használók

 

1) a járművel történő megállásra és várakozásra,

2) a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra,

3) a természet védelmére vonatkozó előírásokat betartsák.

 

Az üzembentartóval illetve a használóval szemben az egyes előírások megszegése esetén azok súlyosságának arányában 30.000 Ft és 300.000 Ft közötti bírságot kell kiszabni. Az eljáró hatóságnak méltányosságot gyakorolni nincs lehetősége.

 

Amennyiben az üzembentartó a járművét másnak használatba adta és ezt a meghatározott, dokumentált módon bizonyítja, a bírságot a használatba vevő személynek kell megfizetnie. Ez azt jelenti, hogy az üzembentartónak nem elegendő a hatóságot arról tájékoztatnia, hogy a járművet más személy (pl. hozzátartozó) vezette, hanem ennek igazolására meghatározott okiratokat, menetlevelet, fuvarlevelet kell a hatóság részére benyújtani.

A jármű más személynek történő használatba adása esetén fokozott körültekintéssel célszerű eljárni, mert amennyiben a használatba vevő személy a kiszabott bírságot nem fizeti meg, továbbá azt tőle nem lehet behajtani, abban az esetben azt az üzembentartónak kell megfizetnie.

A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Magyar Köztársaság Kormánya a Rendőrséget jelölte ki. Az eljárást lezáró, illetve a bírságot megállapító határozat meghozatalára a hatóságnak 60 nap áll rendelkezésére.

A közigazgatási bírságot a 2008. május 1-jét követően elkövetett szabályszegések tekintetében kell kiszabni. Az ezt megelőző időszakban az eljáró hatóság írásbeli tájékoztatást küld azon járművek üzembentartóinak, melyekkel a hátoldalon szereplő szabályszegések bármelyikét elkövették. A tájékoztatás egyebek mellett tartalmazza a kiszabott bírság összegét is.

 

Az egyes szabályok megszegése esetén az alábbi bírságokat kell kiszabni:

A megállási tilalom megszegése: 30.000 Ft

A várakozási tilalom megszegése: 30.000 Ft

A behajtási tilalom megszegése: 50.000 Ft

A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés védett természeti területen: 150.000 Ft

A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés fokozottan védett természeti

területen: 300.000 Ft

Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy fokozottan védett természeti területen: 100.000 Ft

       

A kivonat az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság tájékoztatója alapján készült!   

 

© 2009 Tihanyi Belső-tó Nonprofit Kft.                                                                                                                                                         Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Honlaptérkép